برای سفر با ما باید چیکار کنی؟

برای سفر با ما باید چیکار کنی؟

١) رزرو:
برای رزرو، از طریق تماس با مسؤل ثبت نام و اطلاع از وجود ظرفیت خالی، اطمینان حاصل نمایید.

٢) اطلاع از قوانین و مقررات:
– لطفاً پیش از ثبت نام قطعی، “قرارداد تور” و همچنین “شرایط کنسلی” را مطالعه فرمایید. در صورتیکه به نمایندگی از چند نفر ثبت نام می‌نمایید، اطلاع رسانی موارد مذکور به همراهانتان بر عهده شماست.
– حضور همراهان زیر ١٨ سال تمام منوط همراهی والدین و یا داشتن رضایت نامه کتبی والدین است.
– شرکت در برنامه منوط به قبول مندرجات “قرارداد تور” می‌باشد.
– با واریز وجه، ثبت نام قطعی شده و به منزله قبول شرایط “قراداد تور” و “قوانین کنسلی تور” است. عدم اطلاع از مندرجات، حقی را ایجاد نمی‌کند.
– به جهت اطلاع عزیزان همسفر، مفاد قرارداد در اینجا ذکر شده و قبل از شروع حرکت، نسخه کتبی قرارداد، تنها جهت امضاء در اختیارتان قرار می‌گیرد. عدم امضاء به منزله عدم پذیرش نمی‌باشد، مگر آنکه از همراهی گروه امتناع نمایید. در صورت انصراف از سفر، در زمان حرکت، هیچ مبلغی عودت داده نمی‌شود.

٣) ثبت نام قطعی:
ثبت نام زمانی “قطعی” تلقی می‌گردد که واریز وجه بصورت کلی یا جزیی انجام شده باشد. رزرو جا به تنهایی نشانگر ثبت نام قطعی نیست.
رزرو جا بدون واریز وجه و بدون هماهنگی با مسؤل مستقیم ثبت نام، حداکثر ۶ ساعت اعتبار داشته و در صورت عدم واریز وجه، انصراف تلقی گردیده و الویت با عزیزانی خواهد بود که در نوبت ثبت نام هستند.
در صورت علاقمندی به شرکت پس از فرصت ۶ ساعته، لطفاً پیش از واریز وجه مجدداً از وجود ظرفیت خالی اطلاع حاصل نمایید.

برچسب‌ها,

ارسال پاسخ

ثبت نام کاربر در حال حاضر غیر فعال است. با مدیر سایت تماس بگیرید